Senior Service Plus Israel) SSPI) הוא עסק בתחום הספציפי של טיפול, הכוונה, ניהול, וייעוץ בישראל לגבי הגיל הזהב (לרוב לעולים). אנו ב SSPI מספקים מידע וייעוץ בעיקר לילדי המבוגרים,  ומארגנים סיוע במגוון רחב של תחומים בחיי הקשישים, בין אם מדובר בתושבים או תיירים, באמצעות רשת רחבה, אכפתית ומקצועית, של דוברי אנגלית (בעיקר) המעניקים שירות בכל רחבי הארץ.